VAKTMÄSTARE HÅKNÄS BYGDEGÅRD 2017

 

Månad Namn Telefon

 

 

VAKTMÄSTARE HÅKNÄS BYGDEGÅRD 2017

 

Månad                    Namn                                                       Telefon

 

Januari                         Annelie Jakobsson/AndreasNäslund            0706315234                          

                                      Bengt/Margareta Göransson                    0730892172

 

Februari                       Ingela Berggren/Marcus Persson                   0702024698

                                      Sara Bergh/Lenny Lindgren                        0703679501

 

Mars                             Malin Eriksson/Daniel Lindgren                      0703201226

                                      Jonas Forsberg                                          0706812706

 

April                             Inger Tjernström/Eddy Eriksson                    0705870627

                                      Anette/Mikael Hjalmarsson                          0706468063

 

Maj                               Gunilla/Tommy Jakobsson                             0706026013

                                      Maria/Lars Sjöstedt                                      0703235566

 

Juni                               Christer Skoglund/Irene Grundberg                0702549965

                                      Johan Engman/Malin Lundqvist                      0703066726

 

Juli                                Pia Sellin/Lars-Erik Käck                                 0702838261

                                      Anna/Stefan Olofsson                                    0738166525

 

Augusti                        Gunilla/Ulf Eriksson                                          0702269687

                                   Lisa Söderstedt                                                0702733150

 

September                   Gerd/Hans Lindgren                                          0730315531

                                    Inger Karlsson/Kent Burman                            0727061149

 

Oktober                        Marianne/Nils-Erik Forsberg                                0703246221

                                    Peter/         Ghi Jakobsson                                 0705884619                                                                                                                              

November                    Thomas Eriksson/Maria Westling                         0706618212

                                    Jörgen Forsgren/Jenny Engman                         0705510723

 

December                    Gunilla/Göran Jakobsson                                    0703940181

                                    Maria/Anders Eriksson                                     0730254739

 

 

Checklista över vad som bör göras samt bokningarna finns uppsatta på anslagstavlan i bygdegården. När Er månad är slut så kom ihåg att lämna nyckeln vidare till nästa på listan, så minskas risken med att någon glömmer att det är deras tur att vara vaktmästare! Ni bestämmer själva inom er grupp hur ni lägger upp månaden. Vid frågor kontakta styrelsen.