Ordförande: 

 

 

 

 

Kassör:

Erik Åström

0703748903

erik.astrom@nordmaling.se

 

Ledamot

Anna Olofsson

 

Maria Syd

 

Malin Lundqvist

 

 

Supleanter

Krister Skoglund

Stefan Emretsson

 

 

Revisorer

Lars Göran Engman

Bengt Göransson

 

Valberedning

Anders Eriksson

Göran Jakobsson