HYRESAVTAL HÅKNÄS BYGDEGÅRD
Hyresgäst, namn:  
Personnr:  
Adress:  
Postnummer/ort:  
Telefon:  
Mail:  
Förhyrning, datum: From Tom kl 12, se nedan
Antal dygn:  
Pris/dygn: Medlem: 500 kr/dygn. Icke medlem: 1000 kr/dygn
  Betalas senast 10 dagar efter nyttjande, till
  Handelsbanken Bankgiro 406-1966
   
I det fall att hyresgästen ej är nöjd med städningen av lokalen vid tillträdet skall detta meddelas till uthyraren omedelbart. I det fall det ej meddelas till Uthyraren, ansvarar Hyresgästen för att städningen utföres tillfredsställande.
   
Hyresgästen äger ej rätt att justera värme i lokalen, i det fall justering gällande värme önskas skall uthyraren kontakta uthyrare Birgit Johansson, 070-393 24 03.
   
Om städ av lokalen inte fullgöres till belåtenhet förbehåller Håknäs Bygdegårdsförening sig rätten att debitera Hyresgästen enligt städentreprenörs timdebitering.
   
I det fall skadegörelse av lokalen uppstår alternativt att skada i lokalen uppstår pga av vårdslöshet av Hyresgästen eller dennes gäst, är Hyresgästen ansvarig för detta och Håknäs Bygdegårdsförening förbehåller sig rätten att fakturera kostnaden för åtgärdandet av skadegörelsen alternativt självrisken för försäkringen till Hyresgästen. Hyresgästen är medveten om och accepterar detta i sin helhet.
   
Man måste vara 18 år fyllda för att få förhyra Håknäs Bygdegård. Om annan myndig person tar ansvar för lokalen, för minderårigs räkning, genom att förhyra lokalen, förbinder denne sig att vara i lokalen under förhyrningen.
   
Hyresgästen är medveten om att rökning i lokalen är förbjuden.
   
Hyresgästen är medveten om att utemiljö skall städas innan denne går hem för kvällen, dvs burkar, flaskor, fimpar, snus mm ska i största möjligaste mån omhändertagas i samband med att festligheterna avslutas. Hyresgästen är medveten om och accepterar detta.
   
Nycklar skall återlämnas till Uthyraren senas kl 12:00, eller enligt annan överenskommelse med Uthyraren. För borttappade nycklar debiteras kostnad för nya nycklar, cylinder samt arbetskostnad.
   
Se Bilaga 1: Städinstruktioner  
Se Bilaga 2: Sökerhetsinformation till hyresgästen
   
Detta avtal upprättas i två exemplar, Hyresgästen och Uthyraren erhåller var sitt ex.  
   
Håknäs den:  
   
   
Underskrift hyresgäst Underskrift uthyrare
   
   
  Bilaga 1
  STÄDINSTRUKTION
Hyresgästen förbinder sig i och med underskrift av detta dokument att vid återlämning av lokalen:
- Ha städat ur lokalen i sin helhet, innefattande bland annat nedanstående:
- Sopa och våttorka golv i lokalen samt golv på toaletter.
- Bord och stolar torkas av samt placeras som vid tillträde till lokalen.
- Köksinventarier diskas och läggs tillbaka på sina platser.
- Spis, ugn, mikrovågsugn, bänkskivor och diskbänk torkas ur/av
- Diskställ plockas ur.
- Diskmaskinen skall vara tömd och rengjord enligt schemat.
- Papperskorgar i kök, tambur, utomhus samt på toaletter töms. Även ev sanitetsbehållare töms.
- Porslin på toalett torkas av.
- Utemiljö städas av; fimpar, snus, burkar, flaskor och annat skräp plockas bort.
- Flaskor och burkar medtages från lokalen senast vid återlämnandet av lokal.
- Sopor kastas i den gröna soptunnan. I det fall sopor ej ryms i tunnan, ansvarar Hyresgästen för dessa sopor medtages från lokalen.
   
Städredskap finns i förrådet och dammsugare finns i skåpet i köket. I det fall Hyresgästen anser att städredskapen är otillräckliga skall Hyresgästen själv ansvara för att godtagbara städredskap medtages.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Bilaga 2
   
SÄKERHETSINFORMATION TILL HYRESGÄSTER
   
Förebyggande åtgärder – se till att.....  
- Utrymningsvägarna inte blockeras med bord, stolar eller liknande.  
- Informera era gäster om var utrymningsvägarna finns.  
- Inte ta in fler gäster än vad lokalerna är godkända för, 100 personer.  
- Ta reda på var släckredskap finns och att Ni kan hantera dessa.  
- Placera ljus, marchaller och ev fyrverkerier på säker plats.  
- Rökning sker endast på angiven plats.  
- Gångvägar, trappor och utrymningsvägar är skottade och sandade vintertid.  
- Eventuella tillstånd för offentlig dans, fyrverkerier, våreldar mm är sökta.  
   
   
Skadebegränsande åtgärder vid brand:  
-RÄDDA, utrym lokalen, uppsamlingsplats är vid anslagstavlan.  
-LARMA, Ring SOS, telefonnummer  
Ni befinner er i Håknäs Bygdegård, en (1) mil norr om nordmaling.  
Telefon 0930-401 94, Koordinat 7057180, 1691660  
-SLÄCK, Använd brandsläckare som finns i hallen, på väggen mot stora salen.  
   
   
Innan ni lämnar lokalen – se till att.....  
-Levande ljus är släckta.  
-Spis och ugn är avstängda.  
-Vattenkranar är avstängda.  
-Fönster är stängda och dörrar in till stora salen och köket är låsta/reglade.  
-Lås ytterdörren.  
   
Vid frågor under uthyrningen kontakta Åke eller Birgit Johansson, 070-393 24 03