VAKTMÄSTARE HÅKNÄS BYGDEGÅRD 2018

 

 

 

 

 

 

Månad                    Namn                         Telefon

 

 Januari                        

Annelie Jakobsson/AndreasNäslund         0706315234                          

Bengt/Margareta Göransson                   0730892172

 

Februari                       

Ingela Berggren/Marcus Persson             0702024698

Sara Bergh/Lenny Lindgren                    0703679501

 

Mars                            

Malin Eriksson/Daniel Lindgren             0703201226

Jonas Forsberg                                    0706812706

 

April                           

Inger Tjernström/Eddy Eriksson            0705870627

Anette/Mikael Hjalmarsson                   0706468063

 

Maj                             

Gunilla/Tommy Jakobsson                    0706026013

Maria/Lars Sjöstedt                              0703235566

 

Juni                              

Christer Skoglund/Irene Grundberg        0702549965

Johan Engman/Malin Lundqvist              0703066726

 

Juli                              

Pia Sellin/Lars-Erik Käck                        0702838261

Anna/Stefan Olofsson                            0738166525

 

Augusti                           

Gunilla/Ulf Eriksson                               0702269687

Lisa Söderstedt                                     0702733150

 

September                       

Gerd/Hans Lindgren                              0730315531

Inger Karlsson/Kent Burman                  0727061149

 

Oktober                           

Marianne/Nils-Erik Forsberg                   0703246221

Peter/  Ghi Jakobsson                            0705884619                                                                                                                         

November                   

Thomas Eriksson/Maria Westling             0706618212

Jörgen Forsgren/Jenny Engman               0705510723

 

December                   

Gunilla/Göran Jakobsson                          0703940181

Maria/Anders Eriksson                             0730254739

 

 

Checklista över vad som bör göras samt bokningarna finns uppsatta på anslagstavlan i bygdegården. När Er månad är slut så kom ihåg att lämna nyckeln vidare till nästa på listan, så minskas risken med att någon glömmer att det är deras tur att vara vaktmästare! Ni bestämmer själva inom er grupp hur ni lägger upp månaden. Vid frågor kontakta styrelsen.